Pravidla užívání hřiště


 1. Pronájem areálu pro ubytované činí
 2. 300,- Kč
  • na trénink a den/cca 25 os.
  600,- Kč
  • na zápas s přípravou
  1000,- Kč
  • na fotbalový turnaj na den
  3000,- Kč
  • zápas bez kabin a přípravy
  400,- Kč
  • jen sprchy kolektiv/den
  100,- Kč

 3. Povinnost dbát pokynů a nařízení vedení TJ Sparta Věšín o. s.
 4. Umožnit vedení TJ posekání, pokropení a ostatní práce související s údržbou hřiště.
 5. Dbát zákazu vstupu na hřiště, pokud to nařídí vedení TJ.
 6. Je zakázáno:
  • používat takové trenérské metody, kdy zůstávají na hřišti vyšlapané díry a udusaná tráva.
  • slalom okolo kuželů, tak aby byla vyšlapaná a vytrhaná tráva
  • střelba a chytání v brankovišti pevné brány
  • přelézat a poškozovat plot na tenisovém kurtu (klíče jsou u klubovny a správce)
  • parkování u ubytovny, pod pokutou 500,- Kč

 7. Ke střelbě slouží přenosná brána, kterou je nutné po každém tréninku uklidit ze hřiště a položit. Je nutné měnit místo kde branka stojí. Použití jen na vlastní nebezpečí.
 8. Na hřišti je nutné měnit místa po každém tréninku, aby nedocházelo k zatěžování hřiště jen v jednom místě, ale rovnoměrně po celé ploše.
 9. Slalom, přeskoky na místě apod. je možné provádět mimo hrací plochu.

 10. Toto nařízení bylo schváleno výborem TJ dne 20. 4. 2011